Actualitat

Card image cap

La nova PAC, Primer tema d'anàlisi a les Jornades Tècniques de la XXXII setmana Agrària de Bellpuig


Ahir dilluns 5 de novembre, va tenir lloc a la Llotja de Bellpuig la inauguració de la XXXIIa edició de la Setmana Agrària, amb un dels temes més destacats i que preocupa més al sector com és la reforma de la PAC.

Després que el Sr. Ferran de Noguera, director dels Serveis Territorials del DARP a Lleida, fes la inauguració de l’edició d’enguany destacant la llarga trajectòria de les jornades de Bellpuig, les més antigues que hi ha a tot el país, i felicitant a tots els implicats en l’organització, el Sr. Andreu Ferrer va fer una anàlisi detallada de la propera PAC a partir del 2020.

El Sr. Ferran de Noguera, acompanyat en la inauguració pel Sr. Salvador Bonjoch, alcalde de Bellpuig i president del Consell Comarcal de l’Urgell, el Sr. Ramon Torres, gerent de la Llotja de Bellpuig i la Sra. Ramona Mota, regidora d’agricultura a l’Ajuntament de Bellpuig, va destacar també la importància dels temes que es tracten aquests dies a Bellpuig i concretament va destacar que pel que fa a la Pesta Porcina Africana, s’han muntat uns protocols per tal de fer controls importants a les fronteres per evitar aquesta entrada, a més de la tasca informativa que està previst que es realitzi en aquest sentit properament per mitjà de Consells Comarcals i Ajuntaments.

El Sr. Andreu Ferrer, per la seva part va assenyalar que la nova PAC té com a objectius fomentar un sector agrari resistent i diversificat que garanteixi la seguretat alimentària, intensificar la cura del medi ambient i acció pel clima,  contribuir a arribar als objectius climàtics i mediambientals de la UE, i enfortir el teixit socioeconòmic a les zones rurals.

Fent una anàlisi del repartiment del límit màxim dels ajuts directes a Espanya va fer també una comparativa d’aquest repartiment entre la PAC del 2013 (5.030 M/€), la del 2020 (actual de 4.893,4 M/€) i la del 2021 (la propera, de 4.768,7 M/€).

També va destacar com a novetat l’anomenat import de Reserva de Crisi, que és un percentatge que es deixarà de cobrar per acumular-lo anualment i reservar-lo, tal com el seu nom indica, per moments de crisi.

Avui, les jornades continuaran a partir de les 19.30 hores, amb la intervenció del Sr. Francesc Ollé, conseller delegat de Mercolleida que tractarà de la formació del preu al sector porcí i amb el Sr. Jaume Fabà, coordinador de l’àrea veterinària de l’Oficina Comarcal de l’Urgell, que parlarà sobre els controls ramaders, la Bioseguretat i la pesta porcina africana.

Demà, el Sr. Enric Altisent, responsable de l’àrea agrícola de l’Oficina Comarcal de l’Urgell explicarà els requisits de les explotacions agrícoles davant dels controls per mitjà de casos pràctics.

Cal destacar que tenint en compte la celebració el proper cap de setmana de la Fira Conserva’t, tots els participants a les jornades reben un petit obsequi en forma de producte de proximitat.

07/11/2018


Llegir notícia
Card image cap

MonCun suspèn la seva activitat temporalment


El Mercat Nacional en Origen del Sector Cunícola, conegut com MonCun, ha acordat el cessament -de moment temporal- de la seva activitat. El conseller delegat de Mercolleida, Francesc Ollé, i en nom de la Llotja de Bellpuig, així ho va comunicar divendres passat.

Des de l'any 2015, les dues llotges actuant conjuntament sota l'anagrama MonCun, han presentat al sector cunícola un projecte de Llotja en origen que fos seriosa, independent, transparent i objectiva amb la finalitat de cobrir una de les necessitats expressades reiteradament pel sector.

La llarga experiència de les dues entitats com llotges del sector agroalimentari demostra que aquesta activitat és positiva per a un determinat sector, sempre que aquest mateix sector es comprometi amb ella. Al llarg de més de tres anys, tant la llotja de Mercolleida com la de Bellpuig han intentat que el sector cunícola veiés a MonCun com un instrument positiu per a tots els operadors. Però i tot i la bona voluntat manifestada pels seus col·laboradors, MonCun no ha pogut aconseguir la massa mínima crítica perquè la seva incidència fora destacable.

És per això que, a proposta de la direcció de les dues llotges, s'ha procedit a la suspensió temporal de l'activitat de MonCun, amb l'esperança que comptant amb el suport de les administracions implicades, i especialment, dels operadors del mercat cunícola , aquest termini sigui el més breu possible.

01/10/2018


Llegir notícia
Card image cap

Els cunicultors catalans reclamen un suport explícit a la Llotja MonCun


La Federació d'Associacions de Cunicultors de Catalunya reclama als operadors del sector ia les administracions públiques un suport explícit a la continuïtat del Mercat en Origen Nacional del sector cunícola (MonCun) com a referència els preus del conill tant a Catalunya com a la resta d'Espanya . Davant les notícies d'un possible tancament de la taula de preus impulsada per Mercolleida i la Llotja del Bellpuig, la Federació entén que aquest tancament perjudicaria greument els cunicultors, en perdre un mercat que estableix la referència de preu més objectiva. Per assegurar la seva viabilitat, reclama als escorxadors catalans que s'impliquin, i demana al DARP el suport que es va comprometre a donar a MonCun, el que considera sinònim de continuïtat per al sector.

La FACC recorda que, a iniciativa del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, la Llotja de Bellpuig i Mercolleida van organitzar conjuntament el Mercat en Origen Nacional del sector cunícola (MonCun) amb la finalitat de disposar d'una Llotja seriosa, transparent i equitativa, que establís un preu de referència objectiu i fiable. Era, en opinió d'aquesta organització, "el primer pas per a la solució dels problemes de viabilitat d'un sector que des de fa molt de temps està patint pressions econòmiques per part de grups empresarials que imposen al petit productor condicions que la aboquen a la seva desaparició" .

La FACC subratlla que des de 2015 el funcionament del MonCun ha tingut com a objectiu contribuir a la clarificació de l'operativa comercial del sector i considera que "ha aconseguit una millora de la transparència del mercat". "Tot i això, la manca de suport dels principals escorxadors catalans ha anat reduint l'àmbit d'aplicació de la referència de preu d'aquest mercat, fins al punt que les dues llotges que li donen el suport econòmic i personal necessari per al seu funcionament , es plantegen el seu tancament ", afirmen els cunicultors.
 

22/09/2018


Llegir notícia
Card image cap

Setmana agrària 2017


Les Jornades tècniques de la XXXI Setmana Agrària de Bellpuig es van celebrar a Bellpuig durant la setmana del 6 al 9 de novembre a La Llotja de Bellpuig. Les jornades s'inauguraven dilluns a les 19.30h amb la benvinguda de l'alcalde Sr. Salvador Bonjoch i el regidor d'Agricultura, Sr. Ramon Torres. Un centenar de persones aproximadament van participar de les diferents xerrades que formaven el programa:

- Novetats en la gestió de la PAC i en el tractament de les dejeccions ramaderes, a càrrec del Sr. Jordi Vidal, secretari tècnic de JARC
- El riu Corb. Hidrografia, paisatge i aprofitaments, a càrrec del Sr. Andreu Serés, doctor en biologia
- Resultats dels assaigs de varietats de cereals d'hivern, a càrrec del Sr. Antoni López, IRTA Lleida
- La successió en l'empresa familiar agrària, a càrrec de la Sra. Alba Pons, advocada, especialista en dret civil català

El Sr. Jordi Vidal, secretari tècnic de JARC va parlar de la PAC 2018 i dels canvis en la tramitació de la DUN dels ajuts agraris. També va fer referència al document redactat per la Comissió Europea a Brussel·les referent a la reforma de la PAC a partir del 2021. Va destacar que aquest és un document esperançador, ja que fa referència tres cops a l'explotació familiar agrària, el model que a Catalunya es coneix com a explotació agrària prioritària i que mai abans se n'havia parlat. D'aquest document, que és molt genèric i a poc a poc anirà agafant forma, s'extreu que cal definir el món agrari a nivell europeu i optar pel model de grans empreses o pel model d'agricultors professionals i sembla ser que es decanta més per aquest últim. Considera el sector agrícola com a creador de llocs de treball temporal i per tant, s'hauran d'establir mesures per l'acolliment d'immigració per treballs temporals a l'agricultura. Segons el Sr. Vidal, ens podríem trobar d'aquí a uns anys que es tornin a subvencionar construccions d'allotjaments agraris per aquests immigrants, com s'havia fet anys endarrere.

La segona jornada, sobre el riu Corb, hidrografia, paisatge i aprofitaments va anar a càrrec del Sr. Andreu Serés, doctor en biologia i va ser molt interessant, ja que el tema va ser una aposta per sortir del típic carisma de les jornades. Durant l'exposició, el ponent va fer un recorregut pel traçat del riu Corb des del seu naixement a Raurich fins a la seva desembocadura a Vilanova de la Barca tot seguint les lleres del falç i el veritable Riu Corb, a través de més de 200 fotografies i il·lustracions.

Pel que fa a la jornada sobre els assaigs de varietats de cereals d'hivern, el Sr. Antoni López, tècnic de l'IRTA, va comentar tots els assajos dels darrers anys, especialment pel que fa a les varietats punteres d'ordi i blat. Va comentar pros i contres de les varietats i pel que fa a les varietats híbrides no va dir el Sr. López el que el públic assistent volia sentir: si fem balanç entre avantatges, inconvenients i costos del conreu, no són varietats recomanables per escollir per a la sembra, hi ha varietats actualment que no tenen res a envejar a les d'aquestes de possible relleu.

L'últim dia, abans de la cloenda, es va tractar la successió en l'empresa familiar agrària. Ho va fer l'advocada Alba Pons, especialista en dret civil català, ja que no sols és important l'assessorament en la gestió de l'explotació, que té una gran complexitat, sinó també conèixer com les diferents normatives afecten i tenen conseqüències en la titularitat de les terres, en el patrimoni, en els béns de l'empresa agrària. La Sra. Alba Pons va mirar de resoldre dubtes als assistents pel que fa a aquesta normativa. El director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DARP, Sr. Carmel Mòdol, va cloure les Jornades tot assenyalant que la situació política actual de Catalunya genera incerteses també en el camp de l'agricultura.

Les Jornades tècniques de la Setmana Agrària de Bellpuig les organitza el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la Llotja de Bellpuig i l'Ajuntament de Bellpuig.

26/01/2018


Llegir notícia
Card image cap

Jornada sobre la llei d'integració animal


El dia 14 de desembre va tenir lloc a la Llotja de Bellpuig una jornada a càrrec d’Unió de Pagesos que inaugurava un cicle de conferències dedicades a donar a conèixer la nova llei espanyola sobre la integració d’animals que s’aplicarà a partir del gener.


Durant aquesta jornada, el responsable del sector ramader d’UP, Santi Querol, va assegurar que la nova normativa determina les obligacions tant d’integrants com d’integradors. Es tracta d’una norma de consens entre ambdues parts però que ha de donar-se a conèixer per evitar errors, segons el mateix Querol.


El cicle de conferències va començar per la província de Lleida perquè és on hi ha més nombre de contractes d’integració, ja que afecten el 95% de les explotacions d’aus, el 85% de les de porcí i el 80% de les de boví i a la jornada de Bellpuig hi van participar quinze responsables d’explotacions ramaderes.

26/01/2018


Llegir notícia

La Llotja de Bellpuig 2018 | Nota legal