Actualitat

Image

Setmana agrària 2017


26/01/2018


Les Jornades tècniques de la XXXI Setmana Agrària de Bellpuig es van celebrar a Bellpuig durant la setmana del 6 al 9 de novembre a La Llotja de Bellpuig. Les jornades s'inauguraven dilluns a les 19.30h amb la benvinguda de l'alcalde Sr. Salvador Bonjoch i el regidor d'Agricultura, Sr. Ramon Torres. Un centenar de persones aproximadament van participar de les diferents xerrades que formaven el programa:

- Novetats en la gestió de la PAC i en el tractament de les dejeccions ramaderes, a càrrec del Sr. Jordi Vidal, secretari tècnic de JARC
- El riu Corb. Hidrografia, paisatge i aprofitaments, a càrrec del Sr. Andreu Serés, doctor en biologia
- Resultats dels assaigs de varietats de cereals d'hivern, a càrrec del Sr. Antoni López, IRTA Lleida
- La successió en l'empresa familiar agrària, a càrrec de la Sra. Alba Pons, advocada, especialista en dret civil català

El Sr. Jordi Vidal, secretari tècnic de JARC va parlar de la PAC 2018 i dels canvis en la tramitació de la DUN dels ajuts agraris. També va fer referència al document redactat per la Comissió Europea a Brussel·les referent a la reforma de la PAC a partir del 2021. Va destacar que aquest és un document esperançador, ja que fa referència tres cops a l'explotació familiar agrària, el model que a Catalunya es coneix com a explotació agrària prioritària i que mai abans se n'havia parlat. D'aquest document, que és molt genèric i a poc a poc anirà agafant forma, s'extreu que cal definir el món agrari a nivell europeu i optar pel model de grans empreses o pel model d'agricultors professionals i sembla ser que es decanta més per aquest últim. Considera el sector agrícola com a creador de llocs de treball temporal i per tant, s'hauran d'establir mesures per l'acolliment d'immigració per treballs temporals a l'agricultura. Segons el Sr. Vidal, ens podríem trobar d'aquí a uns anys que es tornin a subvencionar construccions d'allotjaments agraris per aquests immigrants, com s'havia fet anys endarrere.

La segona jornada, sobre el riu Corb, hidrografia, paisatge i aprofitaments va anar a càrrec del Sr. Andreu Serés, doctor en biologia i va ser molt interessant, ja que el tema va ser una aposta per sortir del típic carisma de les jornades. Durant l'exposició, el ponent va fer un recorregut pel traçat del riu Corb des del seu naixement a Raurich fins a la seva desembocadura a Vilanova de la Barca tot seguint les lleres del falç i el veritable Riu Corb, a través de més de 200 fotografies i il·lustracions.

Pel que fa a la jornada sobre els assaigs de varietats de cereals d'hivern, el Sr. Antoni López, tècnic de l'IRTA, va comentar tots els assajos dels darrers anys, especialment pel que fa a les varietats punteres d'ordi i blat. Va comentar pros i contres de les varietats i pel que fa a les varietats híbrides no va dir el Sr. López el que el públic assistent volia sentir: si fem balanç entre avantatges, inconvenients i costos del conreu, no són varietats recomanables per escollir per a la sembra, hi ha varietats actualment que no tenen res a envejar a les d'aquestes de possible relleu.

L'últim dia, abans de la cloenda, es va tractar la successió en l'empresa familiar agrària. Ho va fer l'advocada Alba Pons, especialista en dret civil català, ja que no sols és important l'assessorament en la gestió de l'explotació, que té una gran complexitat, sinó també conèixer com les diferents normatives afecten i tenen conseqüències en la titularitat de les terres, en el patrimoni, en els béns de l'empresa agrària. La Sra. Alba Pons va mirar de resoldre dubtes als assistents pel que fa a aquesta normativa. El director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del DARP, Sr. Carmel Mòdol, va cloure les Jornades tot assenyalant que la situació política actual de Catalunya genera incerteses també en el camp de l'agricultura.

Les Jornades tècniques de la Setmana Agrària de Bellpuig les organitza el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, la Llotja de Bellpuig i l'Ajuntament de Bellpuig.


La Llotja de Bellpuig 2021 | Nota legal